Rekonštrukcie priemyselných objektov

 

Činnosť je zameraná hlavne na stavby s konštrukciou.

ekol_html_m244ac68f1.jpg

 • rekonštrukcie
 • opravy
 • novostavby

 

Rekonštrukcie a opravy

 • strešné plášte
 • svetlíky
 • obvodové plášte
 • bočné presklenia

 

Výstavba

ekol_html_6da23a0e1.jpg

 • skladových priestorov
 • prepojovacích koridorov
 • strešných svetlíkov
 • presvetľovacích stien
 • deliacich stien
 • montované haly

 

Ciele opráv a rekonštrukcií

 • zvýšiť životnosť
 • odstrániť závady
 • zlepšiť tepelnotechnické parametre
 • zabezpečiť hydroizoláciu
 • zvýšiť estetiku

 

Súvisiace činnosti

 • tvorba dokumentácie
 • statické posúdenia
 • revízne správy elektro
 • vzorkovanie a vyhodnocovanie súčasného stavu
 • zabezpečenie energetického auditu
 • zabezpečenie termovízneho merania