Zimné záhrady

 

Firma EKOLMONT s.r.o. vyrába zimné záhrady z hliníkovej a drevenej konštrukcie /lepené hranoly/. Vzorky zimných záhrad oboch typov sú umiestnené v areáli firmy, takže zákazník si môže priamo na mieste obhliadnuť prevedenie a použité materiály pri výrobe záhrad.

 

Hliníkové konštrukcie: ako nosný rám sa používajú profily od belgickej firmy AG PLASTICS.

Strešná konštrukcia: ako výplň sa používajú polykarbonátové platne alebo izolašné dvojsklo.

Bočné steny : posuvný zasklievací systém EXPODUL Solo v výplňou jednoduché sklo 4 mm, alebo systémEXPODUL TWIN s prerušeným tepelným mostom a izolačným dvojsklom.

 

Drevené konštrukcie: ako nosný rám sa používajú lepené hranoly, ktoré sa farebne upravujú podľa požiadaviek zákazníka. Vyrrábajú sa typy s valbovou aj sedlovou strechou. Systém je veľmi variabilný a môže stáť aj ako samostatný objekt.

 

Strešná konštrukcia: ako výplň sa používajú polykarbonátové platne alebo izolašné dvojsklo.
Bočné steny : posuvný hliníkový zasklievací systém EXPODUL Solo v výplňou jednoduché sklo 4 mm, alebo systém EXPODUL TWIN s prerušeným tepelným mostom a izolačným dvojsklom.